٢ IMAN | wiara

Miłość względem ahl-ul-bayt

Imam Al-Dhahabî
źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 4:486

Przekazane zostało, że Al-Hasan bin Al-Hasan bin ‘Alî bin Abî Tâlib (رضّى الله عنه), powiedział do jednego z Râfidah:

„Kochaj nas, lecz jeśli będziemy nieposłuszni Allâhowi, to nas nienawidź; ponieważ gdyby Allâh miał komukolwiek dać korzyść z powodu pokrewieństwa z Wysłannikiem (صلى الله عليه وسلم‎), bez względu na posłuszeństwo wobec niego [Allâha], to dałby korzyść jego Matce i Ojcu.”