٢ IMAN | wiara

Pytanie o to co się nie wydarzyło

źródło: Ad-Darimi, 1/50, Sahih wg. al-Albaani

Ibn ‚Umar powiedział: „Nie pytajcie o rzeczy które się nie wydarzyły. Słyszałem jak ‚Umar przeklinał tych którzy się o to pytają.”