٢ IMAN | wiara

Rozsądek i pragnienia

Ibn ul-Qaiyym
źródło: ‚`Uddat as-sabirîn wa dhakhirat asz-Szakirîn’

Qatadah powiedział:
„Allâh stworzył anioły [dając im] rozsądek lecz bez pragnień, zwierzęta [dając im] pragnienia lecz bez rozsądku, a ludzi [dając im] rozsądek i pragnienia.”