· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Kara w grobie i mediacja Proroka (część 9)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

32. Wierzyć w karę w grobie1, oraz że wspólnota ta będzie poddana próbie w swych grobach, i zostaną spytani o Iman i Islam. O to kto jest ich Panem i kto jest ich Prorokiem.

33. Munkar i Nakîr (aniołowie) przyjdą do niego, jakkolwiek Allah zechce by przyszli. Wierzyć w to, i potwierdzić jako prawdę.

34. Wierzyć w mediację2 Proroka (sall allahu alayhi wa sallam), oraz wierzyć w to, że niektórzy ludzie zostaną wypuszczeni z Ognia Piekielnego po tym jak zostali w nim spaleni na węgiel. Nakazane będzie aby umieszczono ich w rzece u wrót Raju, tak jak zostało to przekazane w narracji, jakkolwiek Allah zechce aby to się stało. Zaprawdę, trzeba w to wierzyć i potwierdzić jako prawdę.


1 Sufyân ibn 'Uyainah (zm. 197 H – rahimahullah) powiedział: „Sunną jest dziesięć. Każdy kto je przyjmuje, spełnił Sunnę, a każdy kto przeczy czemukolwiek z nich, ten porzucił Sunnę…” I wśród tych 10 rzeczy wymienia, „Kara w grobie”. (Al-Lâlikâ’î, Szarh Usûlil-’Itiqâd, nr 312)

Imâm Asz-Szâfi’î (zm. 204 H – rahimahullah) powiedział, „Zaprawadę Kara w Grobie jest prawdziwym faktem, przepytywanie w grobie jest prawdziwym faktem.” (Manâqib asz-Szâfi’î, al-Bayhaqî, 1/45)

2 Szeich `Abdul-Azîz ibn Bâz powiedział:

Szafâ’ah (mediacje) które będą miały miejsce w Dniu Zmartwychwstania to sześć, dobrze znanych opartych na dowodach Szari`ah. Trzy [pierwsze] z nich są szczególne dla Proroka (Muhammada). Tych sześć to:

1. Główna Szafâ’ah, którą jest aby rozpoczął się sąd dla tych którzy nań zostali zebrani;

2. Szafâ’ah dla Ludzi Raju aby do niego weszli;

3. Szafâ’ah [Proroka Muhammada] aby kara została złagodzona dla jego wujka, Abu Taalib, aby umieszczony został w płytkiej części Piekła. Ten rodzaj mediacji jest szczególny dla Proroka względem jego wujka Abu Taalib. Dla innych nie-wierzących nie istnieje mediacja. Allâh mówi: {I nie pomoże im wstawiennictwo wstawiających się.} (Surah al-Mudathir, 74:48);

4. Szafâ’ah za niektórych którzy zasługują na Piekło, aby do niego nie weszli;

5. Szafâ’ah za tych którzy znaleźli się w Piekle aby z niego wyszli;

6. Jego Szafâ’ah aby ludzie Raju wywyższeni zostali w swych rangach. Ten ostatni rodzaj Szafâ’ah jest ogólny dla Proroka [Muhammada] i innych Proroków, ludzi bogobojnych, aniołów oraz dla dzieci które zmarły gdy były małe.

Szafâ’ah to obejmuje jedynie ludzi którzy trzymali się Tauhiidu (czci Jedynego Boga). Jeżeli chodzi o grzesznych ludzi Tauhidu którzy wejdą do piekła, to nie pozostaną w nim, lecz będą z niego wydobyci po tym jak zostali oczyszczeni. Potwierdzone zostało w Sahih od Proroka że grzeszni z nich umrą w piekle, i wydobyci zostaną jako węgiel. Następnie odrosną na nowo (w Raju) na brzegu rzeki. (Szarh ul-Aqîdah al-Wâsitiyyah, str. 73)