١ ISLAM | praktyka

al-Hasan al-Basri na temat rebelii

Ibn Sa’ad
źródło: Tabaqâtul-Kubrâ (7/163-165)

Grupa muzułmanów  przyszła do al-Hasan al-Basrî (zm.110H) szukając u niego werdyktu [zezwalającego] na rebelię przeciwko al-Hadż’âdż[1]. Powiedzieli, „Abû Sa’îd! Co uważasz na temat walczenia przeciwko temu gnębicielowi który bezprawnie przelał krew, i bezprawnie zabrał majątki i dokonał wielu innych rzeczy?” na to al-Hasan odpowiedział, „Uważam, że nie wolno przeciwko niemu walczyć. Jeśli to jest kara Allâha, to nie będziecie w stanie jej usunąć mieczami. Jeśli jest to próba od Allâha, to bądźcie cierpliwi aż nadejdzie wyrok Allâha, i On jest najlepszym z sędziów.” Oni natomiast nie zgodzili się z al-Hasanem i go opuścili, wzniecając bunt przeciwko al-Hadż’âdż – a al-Hadż’âdż zabił ich wszystkich.

A al-Hasan mawiał o nich, „Jeśliby tak ludzie mieli cierpliwość, gdy poddawani są próbie poprzez niesprawiedliwego władcę, to długo by nie trwało zanim Allâh ukazał by im drogę wyjścia. Oni jednak zawsze łapią się za miecze, i mieczom zostają pozostawieni. Na Allâha! Nawet przez jeden dzień nie wzniecili nic dobrego.”


[1] Al-Hadż’âdż ibn Yusuf a-Thaqafî był zastępcą Khalifa Marwana który panował zaledwie 60 lat po śmierci Proroka Muhammada (sal allahu `alejhi ła sallam). Imâm adh-Dhahabî (rahimahullah) powiedział o nim, „Wyzywamy go i nie kochamy go, raczej nienawidzimy go dla Allâha. Miał dobre uczynki, lecz utonęły w oceanie jego grzechów, i Allâh go osądzi!” (Siyar A’lâm an-Nubalâ, 4/343)

Szeich Nâsir ud-Dîn al-Albâni (rahimahullah) powiedział, „Świadczę że al-Hadż’âdż był złoczyńcą i gnębicielem. Niemniej jednak nie jest znane aby zaprzeczał jakimkolwiek aspektom religii, dlatego też nie można go nazwać niewiernym, tylko dlatego że zło czynił, gnębił i zabijał niewinnych muzułmanów.” (Al-Asâlah, nr. 1)