١ ISLAM | praktyka

Gdy prowadzisz zwierzę na ubój

Imam Ahmad bin Hanbal
(zm. 241H – rahimahullah)
źródło: al-Dżami’, str. 193

Zwierze które prowadzone jest na ubój, należy prowadzić spokojnie a noża nie pokazywać aż do chwili gdy ma być ubite. Niemniej jednak, bez względu na to jak bardzo ukrywasz przed nim, to zwierze i tak wie kto jest jego Panem i że zaraz ma umrzeć.