١ ISLAM | praktyka

Grzechy w Mekce

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 428, 429

Niektórzy Towarzysze Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) umyślnie nie mieszkali w obrębie Haram w Mekce, bojąc się grzechów które tam popełnią. Do nich należeli Ibn ´Abbâs i ´Abdullâh bin ´Amr.

Mudżâhid (rahimahullâh) powiedział:

„Grzechy (które człowiek popełnia) w Mekce, mnożone są tak samo jak dobre uczynki są mnożone.”