١ ISLAM | praktyka

Jeśli zaczniecie upiększać wasze meczety…

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni
(zm. 1420H – rahimahullaah)
źródło: Sahih al-Dżami’i as-Saghir, 585

Prorok sall Allahu alayhi wa sallam powiedział:
“Jeśli zaczniece upiększać wasze meczety, i dekorować Masahif (księgi Koranu), to dopadnie was zguba”