١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Kara za grzech może być odsunięta w dziesięć różnych sposobów

Ibn Taimiyyah
(zm. 728H – rahimahullâh)
źródło: Al 'Iraqiyyah fil 'Amaal al Qalbiyyah

Jeśli wierny popełni grzech, to kara za grzech ten może być od niego odsunięta w dziesięć różnych sposobów.

‎1. Okaże skruchę (taubah), która zostanie przyjęta przez Allaha. Osoba która pokutuje (taubah) za grzech, to tak jakby nigdy tego grzechu nie popełniła.

2. Prosi [Allaha] o wybaczenie, i zostanie mu wybaczone.

3. Robi dobre uczynki które wymażą jego grzechy. Zaprawdę dobre uczynki wymazują grzechy.

4. Jego bracia będą prosić [Allaha], by jego grzechy zostały mu wybaczone – za życia, i po śmierci.

5. Jego bracia przekażą mu wynagrodzenie swych dobrych czynów, tak aby mógł z nich skorzystać za zezwoleniem Allaha [przyp. tłum. Przekazać można jedynie konkretne uczynki, które zostały wspomniane w Koranie i Sunnie.]

6. Jego Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) wstawi się za niego (Szafâ’ah)

więcej > [ http://www.planetaislam.com/wiara/wstawiennictwo_shafaah.html ]

7. Allah poprowadzi go przez różne próby i klęski życia, tak że wymażą one jego grzechy.

8. Allah poprowadzi go przez różne próby i klęski w życiu poza grobowym [Barzakh i Sa’iqah], tak że wymażą jego grzechy.

9. Allah poprowadzi go przez różne próby i zgrozy w Dniu Zmartwychwstania, tak że wymażą jego grzechy.

10. Albo Najbardziej Miłosierny (Allah) z miłosiernych okaże mu miłosierdzie.

Ten zaś, kto pozwoli by powyżej wspomniane go ominęły, niech nie wini nikogo innego, tylko siebie samego.

Powiedział nam o tym Allah w Hadisie (Qudsi), przekazanym przez Jego Wysłannika (sall allahu alayhi wa sallam):

„Słudzy Moi, to są tylko wasze własne uczynki, które Biorę pod Uwagę, następnie Zwracam wam za nie (nagrodę lub karę). Zatem kto dobro znajdzie, niechaj wychwala Allaha, kto zaś znajdzie co innego, niech nie wini nikogo innego, tylko siebie samego.” (Sahih Muslim, nr 2577)