١ ISLAM | praktyka

Kto widzi zło, niechaj je zmieni

Ibn Radżab
źródło: Dżâmi’ ul-’Ulûm wal-Hikam str. 304

Wysłannik Allaha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
„Ten z was kto widzi zło, niechaj zmieni je swą ręką. Jeśli nie jest w stanie, to niechaj [zmieni je] językiem, a jeśli nie jest w stanie, to sercem… i to jest najsłabszy rodzaj wiary.”
(Przekazał Ahmad, Muslim (eng. trans. 1/33/no.77), Abu Daûd, at-Tirmidhî i Ibn Mâdżah)

Ibn Radżab powiedział,
„Zmiana ręką nie oznacza walki. Tak też powiedział Ahmad w narracji przekazanej przez Sâlih. Powiedział, 'Zmiana ręką nie oznacza miecza i użycia broni.'” Zatem użycie miecza nie jest dozwolone społeczeństwu, jest to prawem władcy.”

Ta opinia Imama Ahmada przekazana zostały także przez Ibn Muflih w al-Âdâbush-Sharîyyah (1/163).