١ ISLAM | praktyka

Mięso Ludzi Księgi (wg. Hanabilah)

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl
(zm. 439H – rahimahullah)
źródło: Ahkâm Ahl-il-Milal, 1009)

„´Ismah bin ´Isâm powiedzał, Hanbal przekazał, słyszałem jak Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal] powiedział:

„Dozwolone jest spożywanie mięsa Ludzi Księgi, jeśli ubijają je w Imię Allaha, i wspominają Jego Imię przy uboju.” Allâh (tabârak wa ta´âlâ) powiedział:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ

{Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga !} (Surah Al-’An`ām, 6:121)

To co ubite zostało w imię kogo innego niż Allaha, jest tym co ofiarowują dla swych kościołów i podczas swych świąt. Tego należy unikać.