١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Mrówka ugryzła jednego z Proroków, i rozkazał on aby spalono mrowisko…

Sahih Muslim
Księga 26, rozdział 36, numer 5567

Abu Hureira przekazał że Wysłannik Allaha powiedział: „Mrówka ugryzła jednego z Proroków, i rozkazał on aby spalono mrowisko. Allah mu objawił: „Z powodu ugryzienia jednej mrówki spaliłeś wspólnotę należącą do wspólnot które głoszą moją chwałę.”