١ ISLAM | praktyka

Ochotnicy na wojnę do Iraku

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: www.alwatan.com.sa

Szeich powiedział, że ci którzy jadą do Iraku po to aby tam walczyć są misjonarzami zła, i obowiązkiem jest poinformować o nich służby bezpieczeństwa*. Osoba taka naraża siebie samego i innych muzułmanów.

* Omawiana tu jest sytuacja muzułmanów z Arabii Saudyjskiej, jednak rada ta jest również ogólną radą dla muzułmanów. Imam Barbarahi (zm. 329H) powiedział w Szarh-us-Sunnah/112:
„Gdy powstaje zamieszanie (fitnah) pozostań w swym domu i uciekaj z okolicy [w której panuje] zamieszanie. Wystrzegaj się ślepego naśladowania, oraz każdej przyczyny przez którą Muzułmanie walczą ze sobą, gdyż świat ten jest niezgodą i próbą. Obawiaj się Allâha, który jest Jedyny, nie mający wspólnika. Nie idź tam [gdzie jest zamieszanie], nie wdawaj się w walkę, nie bierz niczyjej strony, nie przychylaj się żadnej ze stron i nie miłuj żadnej z ich spraw, gdyż zostało powiedziane, „Ten kto kocha uczynki ludzi, dobre lub złe, jest taki sam jak ten który je czyni.” Niech Allâh obdarzy nas i was tym co jest mu miłe, i trzyma nas z dala od nieposłuszeństwa.”

Ibn az-Zubayr przekazał: Mój bliski przyjaciel Abul-Qâsim [Prorok Muhammad] (sal allahu `alejhi ła sallam) doradził mi mówiąc,

„Jeśli zastaniesz jakiekolwiek zamieszki (fitnah), udaj się na [górę] Uhud stęp swój miecz o nią, a następnie pozostań w swym domu.” (Przekazał Ahmad w al-Musnad (4/226 i 5/69). Isnâd tego przekazu jest hasan wg. Szeicha al-Albânî (rahimahullaah) w as-Sahîhah (3/no.1373))