. post

Kiedy należy rozpocząć post w miesiącu Ramadan?

Szeich Salih al-Fawzan
źródło: alfawzan.ws (bryhari—1427-10-7.mp3) 1427-10-07/2006-10-30

Pytanie: Powiedział Szeich, że muzułmanie mieszkający we Francji powinni pościć razem z innymi muzułmanami, nawet jeśli tamtejszy komitet muzułmański ustalił początek miesiąca Ramadanu na podstawie obliczeń (nie na podstawie ujrzenia nowiu księżyca). Czy to prawda?

Odpowiedź: Tak. Ja uważam, że powinniście pościć razem z innymi muzułmanami w kraju w którym się znajdujecie, nie powinniście się różnić, bez względu na to czy jesteście we Francji czy w innym kraju. Muzułmanie powinni razem rozpoczynać post, i razem kończyć post. Nie powinniśmy się różnić między sobą.

Prorok sall allahu alayhi wa sallam powiedział: „Post wasz jest wtedy kiedy (wszyscy razem) zaczynacie pościć, a koniec postu jest, gdy (wszyscy razem) go kończycie.”

Prorok nakazał nam byśmy byli zjednoczeni.