١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Prawdziwy Fadżr (al-Fajr-us-Sadiq)

Komietet Fatw w Arabii Saudysjkiej
źródło: Fatâwa Al-Ladżnah Al-Dâimah, tom 6, fatwa 10666
[www.alifta.com]

`Abdullah ibn Ghudayyan, `Abdul-Razzaq `Afify, `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

Pytanie: Co oznacza Al-Fadżr-ul-Kadhib (fałszywy brzask) i  Al-Fadżr-us-Sadiq (prawdziwy brzask)? Według którego należy odmawiać modlitwę (fadżr)? Jak mamy obliczyć czas Al-Fadżr-us-Sadiq?

Odpowiedź: Al-Fadżr-ul-Kadhib pojawia się jako prostokąt na niebie, od góry do dołu na horyzoncie, natomiast Al-Fadżr-us-Sadiq pojawia się na niebie rozprzestrzeniając się wzdłuż horyzontu. Czas na modlitwę Fadżr zaczyna się wraz z pojawieniem się Al-Fadżr-us-Sadiq.

Niech Allah obdarzy nas powodzeniem. Niech pokój i błogosławieństwa spoczywają nad naszym Prorokiem Muhammadem, jego rodziną i sahabah.

Komietet Fatw w Arabii Saudysjkiej
źródło: Fatâwa Al-Ladżnah Al-Dâimah, tom 6, fatwa 7373
[www.alifta.com]

`Abdullah ibn Qa`ud, `Abdullah ibn Ghudayyan, `Abdul-Razzaq `Afify, `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

Przy ustalaniu czasów modlitw, obliczenia astrologów nie są brane pod uwagę. W celu ustalenia czasu na modlitwę Fadżr, liczy się ujrzenie horyzontalnego światła (Fadżr-us-Sadiq) na wschodnim horyzoncie.

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni
(zm. 1420H – rahimahullâh)
źródło: Al-Silsilah Al-Sahihah, 5/25

Osobiście widziałem wiele razy z mojego domu w górach Hamlan, na południowym wchodzie Ammanu, że Adhan na Fadżr w niektórych krajach Arabskich wzywany jest o 20-30 minut za wcześnie, przed nastaniem prawdziwego brzasku (Fadżr Sadiq).