١ ISLAM | praktyka

Uczeni są oddaleni od realiów w których żyją muzułmanie

Shaykh Ali bin Muhammad bin Nasir al-Faqihi
Źródło: al-Furqan no. 101 [eng. trans: spubs MNJ080004]

Spytany o to, dla czego powstają wątpliwości co do Uczonych w kontekście sądzenia według Szari’ah*, oraz dla czego polityczni aktywiści sieją takie idee, odpowiedział:

„Zaprawdę, sposób w jaki ci ludzie mówią, niczym się nie różni od tego jak ludzie za dawnych czasów pragnęli odizolować młodzież od uczonych, mówiąc, 'uczeni nic nie rozumieją’, i oczerniali ich na różne sposoby. Tak samo pragną wzbudzić wątpliwości i podejrzliwość względem uczonych, mówiąc 'oni nie pojmują dzisiejszych realiów, nie wiedzą co się dzieje ze społeczeństwem, nie wiedzą jak implementować Islam [w dzisieszych czasach], znają tylko szczegółowe kwestie fiqh.’ I wówią też, ‘Ci uczeni zajmują się jedynie kwestiami kobiecych menstruacji i nieczystości.’

Lecz słowa te głoszone przez tych ludzi, nie są niczym nowym, gdyż innowatorzy wcześniejszych czasów głosili podobne poglądy. Imam asz-Szatibi przekazał w ‘al-I’tisam’, że innowatorzy mówili, ‘myśli Ibn Sirina i Hasana al-Basri nie wykraczają poza okres menstruacji!’ Inny zaś mawiali, ‘Zaprawdę, opinie asz-Szafi’ego i Abu Hanify nie wykraczają poza kobiecą bieliznę!!’

I co to ma znaczyć? Chcą przez to powiedzieć, że uczeni tacy jak Hasan al-Basri, Ibn Sirin, Imam asz-Szafi’i, Imam Abu Hanifah, jedni z najwybitniejszych uczonych naszej wspólnoty, nie rozumieją nic poza tym.

Jeśli zaś chodzi o współczesnych innowatorów, to głoszą oni to samo lecz winny sposób, mówiąc, ‘Ci uczeni nie znają się na dzisiejszych realiach, nie znają „fiqh ul-waqi'”, znają jedynie szczegółowe zagadnienia, dotyczące kobiecych nieczystości i menstruacji.

Celem tej gadki, jest odciągnięcie młodzieży od Uczonych, ponieważ gdy to osiągną, uda im się pomieszać w ich głowach i zasiać wątpliwości, a to umożliwi im propagowanie idei jakich tylko zechcą.

W ten sposób mogą rozprzestrzeniać wszelkie zepsute idee wśród młodzieży – ponieważ gdy umysły młodzieży są skorumpowane, popadają w błędy które szkodzą im samym i społeczeństwu w którym żyją i które nawołują do Islamu. A dzieje się tak dlatego że ci młodzi szukają zrozumienia od siebie na wzajem, czytając hadisy i wyciągając z nich werdykty, a następnie implementują je i wdrażają w życie. A gdyby tylko powrócili do uczonych, którzy wytłumaczyliby im wszstkie kwestie.

Podobnie jak Charydżyci, którzy czytając hadith, „Osoba która popełnia códzołóstwo, nie robi tego będąc wierząca…” mówią, że osoba ta staje się niewierna (kafir), i w okół tego zbudowali całą swą ideologię. Jeżeli jednak wśród nich byłby uczony, uświadomiłby im, że istnieje inny hadith który przekazał nikt inny jak Abu Dharr od Proroka (sall allahu `alajhi wa sallam), „Ktokolwiek umrze z Tauhid wjedzie do raju, nawet jeśli códzołożył i kradł.”

Dlatego też uczeni są tymi którzy tłumaczą religię młodzieży. Jeśli zaś chodzi o ludzi, którzy sieją wątpliwości względem najwybitniejszych uczonych tej wspólnoty, ich celem jest odizolowanie młodzieży od nich tak aby nic nie rozumieli i podążali za ich pgranieniami i innowacjami.”

————————

* Chodzi tu o fałszywe oskarżanie uczonych o to, że zezwalają na sądzenie wg. systemów innych niż szari’ah, że sądzą tak jak im dyktują włądcy itd.