١ ISLAM | praktyka

Wyrzucanie jedzenia

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: [ www.sahab.net ]

Pytanie: Czy dozwolone wyrzucanie resztek jedzenia, z których już nie można skorzystać, takich jak kości do śmietnika?

Odpowiedź: Jedzenie, które się zmarnowało, które nie będzie jedzone, można wyrzucić do śmieci. Jeśli zaś chodzi o jedzenie, które nadaje się do jedzenia, nawet przez zwierzęta, jeśli możliwe jest, aby zwierzęta lub ptaki je zjadły, to nie jest dozwolone aby wyrzucać je do śmieci; ponieważ jedzenie to może im przynieść korzyść. Wyrzucenie go do śmieci oznacza brak szacunku i marnotrawstwo. Więc jeśli są to resztki jedzenia, z którego można skorzystać, to nie jest dozwolone wyrzucanie go do śmieci, jeśli jednak nie można skorzystać z niego i jest zepsute, to można je wyrzucić do śmieci.