١ ISLAM | praktyka

Wzywam do Boga na podstawie jasnego dowodu

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Pytanie: Kobieta prosi o radę dla kobiet które zapraszają (dawah) innych do islamu… Co jest zalecane dla kobiet które zapraszają do Islamu? Odpowiedź: Kobieta musi być bogobojna. Musi się nauczyć zanim zacznie zapraszać (dawah) do islamu. Musi się nauczyć zanim zacznie zapraszać (dawah) do islamu. Ponieważ jeśli człowiek uczy nie mając wiedzy, być może zezwoli na to co jest zakazane lub zakaże tego co dozwolone lub myśli że prawda jest fałszem a fałsz prawdą, z powodu swojej ignorancji. Zatem obowiązkiem mężczyzn i kobiet jest aby zdobyć wiedzę, zanim zaczną zapraszać (dawah) do Allaha. Allah powiedział: {Powiedz: „Oto jest moja droga! Ja wzywam do Boga na podstawie jasnego dowodu – ja i ci, którzy postępują za mną…”} (Surah Yusuf, 12:108) {…na podstawie jasnego dowodu (basirah)…} znaczy na podstawie wiedzy. I Wzniosły Wywyższony powiedział: {Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób!} (Surah an-Nahl, 16:125) Kto jest w stanie wzywać ku drodze Allaha z mądrością? I argumentować z nimi w najlepszy sposób? Kto inny jak ludzie wiedzy (uczeni)? Dlatego też obowiązkiem mężczyzn i kobiet którzy wzywają ku drogi Allaha jest aby zdobyli wiedzę. Jeśli człowiek zdobędzie wiedzę, która go przygotuje do zapraszania ludzi do drogi Allaha, wtedy będzie mógł wzywać do niej tak jak Allah nakazał — z mądrością, pięknym napomnieniem i argumentować będzie mógł w najlepszy sposób.

Dodaj komentarz