١ ISLAM | praktyka

Zabieranie żydowskich własności

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni
źródło: Silsilat-ul-Huda wan-Nur, 381

Zabronione jest zabieranie żydom ich własności, tylko dla tego że jest się w stanie wojny z nimi. To przywódca rozdaje łupy wojenne.