١ ISLAM | praktyka

Zabijanie żydów w Palestynie

Szeich Nâsir-ud-Din al-Albâni
źródło: Silsilat-ul-Huda wan-Nur