١ ISLAM | praktyka

Zalecane jest czytanie Sury al-Kahf w piątki

Imam Abu Zakariya Yahya An-Nawawi
(zm. 676H – rahimahullâh)
źródło: at-Tibyan, str. 105

Zalecane jest czytanie Sury al-Kahf w piątki. Imam asz-Szafi’i powiedział że jest to także zalecane w piątkową noc (w nocy z czwartku na piątek). Abu Sa’id al-Khudri powiedział: „Ten kto czyta al-Kahf w nocy (z czwartku) na piątek, otrzyma światłość rozprzestrzeniającą się od niego aż do Ka’by.” (Przekazał ad-Darimi, 850; łańcuch przekazujących jest autentynzy wg al-Albani)