· Tafsir

Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir
(zm. 774H – rahimahullah)
źródło: Tafsir Surah az-Zuhruf, 43:81

{Powiedz: „Jeśli Miłosierny posiada syna, ja jestem pierwszy z czcicieli!”}
(Surah az-Zuhruf, 43:81 [Bielawski])

{Powiedz: „Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.”}
(Surah az-Zuhruf, 43:81 [Ali Ünal])

znaczy, 'jeżeli by tak było, to czcił bym Boga zgodnie z tą wiarą, jako że jestem jedynie Jego sługą i Jemu całkowicie jestem poddany. Posłusznie spełniam wszystkie Jego nakazy, i nie jestem dumny ni arogancki, by nie czcić Boga tak jak On nakazuje.

Jest to zdanie warunkowe, lecz nie znaczy że tak się stanie, ani że jest to możliwe, jako że Allah mówi:

{Jeśliby Bóg chciał wziąć sobie syna, to wybrałby z tego, co stwarza. Niech Mu będzie chwała! On – Bóg Jeden, Zwyciężający!}
(Surah az-Zumar, 39:4 [Bielawski])

{Jeśliby Bóg chciał wziąć sobie potomstwo, to mógłby z pewnością wybrać Sobie, kogokolwiek by zechciał z tych wszystkich, których stworzył. Niech będzie pochwalony (w tym, że jest całkowicie wzniosły i ponad tym, by mieć potomstwo). On jest Bogiem Jedynym, a Jego Moc nieodparta (i ma absolutną władzę nad wszystkim co istnieje).}
(Surah az-Zumar, 39:4 [Ali Ünal])

{Gdyby był pragnął mieć syna, wybrałby go według swej woli, z pomiędzy swoich stworzeń. Chwała Bogu! Jedynemu potężnemu.}
(Surah az-Zumar, 39:4 [Buczacki, 6])

 

Następnie Allah mówi

{Chwała niech będzie Panu niebios i ziemi, Panu Tronu, będącemu ponad to, co Jemu przypisują!}
(Surah az-Zuhruf, 43:82 [Bielawski])

Wzniosły, pochwalony i święty jest Stwórca wszelkich rzeczy. Jest On Jedyny, wiekuisty. Nikt Mu nie jest równy, nikt do Niego nie jest podobny, i nie ma On potomstwa.