٦ QUR'AN | koran, ٧ FATAWA | fatwy

Jaki jest werdykt względem talerzy i szklanek w których pisane są Wersety Koraniczne, które w niektórych sklepach są sprzedawane?

Szeich Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl asz-Szaykh
źródło: at-Tamhîd fî Sharh Kitâb-it-Tawhîd, str. 599
Dâr-ut-Tawhîd, 1423/2002

 

Pytanie:
Jaki jest werdykt względem talerzy i szklanek w których pisane są Wersety Koraniczne, które w niektórych sklepach są sprzedawane?

 

Odpowiedź:
To zależy.

 

Korzystanie z nich w celu osiągnięcia Błogosławieństwa (Tabarruk) z wersetów, lub nalewanie do tych naczyń wody po to by się jej napić, to nie jest to rodzaj Ruqyah który został wskazany. Ruqyah która jest wskazana, to czytanie wersetów [dmuchając] do wody. To że woda dotyka [napisanych] wersetów [w naczyniach] nie powoduje że woda staje się błogosławiona. Zatem nie jest to wskazany sposób.

 

Posiadanie takich naczyń, lub wieszanie ich na ścianie by ozdobić swój dom, wielu uczonych uznaje to za pogardliwe (makruh). Koran nie został objawiony by służył jako ozdoba. Objawiony został by prowadzić ludzi drogą prostą. Allah powiedział:

 

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

{Oto ten Koran prowadzi ku temu, co jest bardziej proste, i obwieszcza wiernym, którzy czynią dobre dzieła, iż czeka ich nagroda wielka;} (Surah al-’Isra, 17:9)