١ ISLAM | praktyka

Niech Allah przyjmie od nas i od was…

Hâfidh Dżalâl-ud-Dîn as-Suyûtî (zm. 911H – rahimahullah) źródło: al-Hâwî lil-Fatâwâ (1/82) Abû Ahmad al-Fardhî przekazał w “al-Maszyakhah” od Dżubayr bin Nufayr: „Towarzysze Wysłannika Allâha mieli zazwyczaj gratulować sobie nawzajem w dniu ´Îd: “Taqabbal Allah minna wa mink‘ (Nich Allâh przyjmie od nas i od was).”” al-Bayhaqî przekazał od Adhama, sługi ´Umar bin ´Abdil-´Azîza: “Mieliśmy w… Czytaj… Niech Allah przyjmie od nas i od was…

٧ FATAWA | fatwy

Życzenia świąteczne składa się PO modlitwie

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: al-Fatawa, 24/253 Jeśli chodzi o gratulacje które się składa po modlitwie świątecznej (salat ul-Eid), takie jak „Taqabbal Allah minna wa mink” (niech Allah przyjmie od nas i od was) i tym podobne, to zostało przekazane że niektórzy Towarzysze Wsłannika składali tego typu życzenia. Gratulacje w dniu Eid (świąt)… Czytaj… Życzenia świąteczne składa się PO modlitwie

٧ FATAWA | fatwy

Rozdawanie prezentów z okazji Eid (świąt)

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: www.alfawzan.ws (00699-43.ra) Pytanie: Jaki jest werdykt względem rozdawania prezentów z okazji ´Îd (świąt)? Odpowiedź: Nie ma w tym nic złego. Wydawanie więcej na jedzenie, picie i prezenty oraz odwiedziny podczas ´Îd (świąt) to dobry uczynek. W ten sposób wiąże się kontakty i miłość między muzułmanami. A więc nie ma… Czytaj… Rozdawanie prezentów z okazji Eid (świąt)

١ ISLAM | praktyka

Kilka sunnah w czasie 'Eid-ud-Adha

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî Zalecane jest dla wszystkich oprócz Imama aby się udać na miejsce modlitwy świątecznej zaraz po Fadżr(3/261). Zalecane jest aby się wykąpać (ghusl) przed ’îd, i należy o zrobić dopiero po tym jak nadejdzie Fadżr (3/258). Al-Qadhi Abu Ya’la powiedział, że Takbir podczas 'îd-ul-adha wykonywane… Czytaj… Kilka sunnah w czasie 'Eid-ud-Adha

١ ISLAM | praktyka

Salat-ul-’Eid samotnej osoby

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/287 Zarówno Hasan al-Basri i asz-Szfi’i uważają że samotna osoba, podróżnik, niewolnik i kobieta mogą modlić się Salat-ul-’Eid sami (bez zgromadzenia). Uważają że zgromadzenie (al-Dżama’a) nie jest warunkiem modlitwy świątecznej. Ta jest także jedna z opinii Imama Ahmada.

١ ISLAM | praktyka

Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/265 An-Nakha’i, Sufyan, Ibn-ul-Mubarak nienawidzili aby kobiety chodziły na modlitwę świąteczną (salat ul-’Eid). Hanafiyyah (szkoła hanaficka) zezwala starym kobietom i nienawidzą by młode chodziły z powodu próby (fitnah). Niemniej jednak, Sunnah Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) bardziej zasługuje na to by ją naśladować –… Czytaj… Kobiety powinny iść na modliwę świąteczną