١ ISLAM | praktyka

Salat-ul-’Eid samotnej osoby

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali
(zm. 620H – rahimahullaah)
Źródło: al-Mughni, 3/287

Zarówno Hasan al-Basri i asz-Szfi’i uważają że samotna osoba, podróżnik, niewolnik i kobieta mogą modlić się Salat-ul-’Eid sami (bez zgromadzenia). Uważają że zgromadzenie (al-Dżama’a) nie jest warunkiem modlitwy świątecznej. Ta jest także jedna z opinii Imama Ahmada.