٢ IMAN | wiara

Los człowieka to jego uczynki

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr 57 Hasan al-Basri powiedział komentując werset, {I każdemu człowiekowi przywiązaliśmy do szyi jego los, i w Dniu Zmartwychwstania My wyciągniemy księgę, którą on znajdzie rozpostartą} (Surah al-Isra’, 17:13) Tu chodzi o jego uczynki.

١ ISLAM | praktyka

Salat-ul-’Eid samotnej osoby

Ibn Qudamah al-Maqdisi Hanbali (zm. 620H – rahimahullaah) Źródło: al-Mughni, 3/287 Zarówno Hasan al-Basri i asz-Szfi’i uważają że samotna osoba, podróżnik, niewolnik i kobieta mogą modlić się Salat-ul-’Eid sami (bez zgromadzenia). Uważają że zgromadzenie (al-Dżama’a) nie jest warunkiem modlitwy świątecznej. Ta jest także jedna z opinii Imama Ahmada.

٣ IHSAN | doskonałość

Pogoń za życiem doczesnym

Imam Abu Bakr al-Bayhaqî (zm. 458H) źródło: Al-Zuhd al-Kabîr Al-Hasan Al-Basrî mówił: „Młodzi! Szukajcie życia przyszłego. Jakże często widzimy ludzi którzy szukają życia przyszłego, a znajdują zarówno życie przyszłe jak i doczesne (dunyâ). Ale jeszcze nigdy nie było takiego który goni za życiem doczesnym a osiąga życie przyszłe jak i doczesne.”

١ ISLAM | praktyka, ٥ ​​​SIRAH | historia

Rewolta przeciwko al-Hadż’adż ibn Yusuf

Ibn Sa’ad źródło: Tabaqâtul-Kubrâ (7/163-165) Grupa muzułmanów przyszła do al-Hasan al-Basrî (zm.110H) szukając u niego werdyktu [zezwalającego] na rebelię przeciwko al-Hadż’âdż[1]. Powiedzieli, „Abû Sa’îd! Co uważasz na temat walczenia przeciwko temu gnębicielowi który bezprawnie przelał krew, i bezprawnie zabrał majątki i dokonał wielu innych rzeczy?” na to al-Hasan odpowiedział, „Uważam, że nie wolno przeciwko niemu… Czytaj… Rewolta przeciwko al-Hadż’adż ibn Yusuf