٣ IHSAN | doskonałość

Pogoń za życiem doczesnym

Imam Abu Bakr al-Bayhaqî (zm. 458H)
źródło: Al-Zuhd al-Kabîr

Al-Hasan Al-Basrî mówił:
„Młodzi! Szukajcie życia przyszłego. Jakże często widzimy ludzi którzy szukają życia przyszłego, a znajdują zarówno życie przyszłe jak i doczesne (dunyâ). Ale jeszcze nigdy nie było takiego który goni za życiem doczesnym a osiąga życie przyszłe jak i doczesne.”