٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Świat ten… i jego owoce

Ibn Abî Al-Dunyâ (zm. 281H – rahimahullah)‎ źródło: Dham Al-Dunyâ, nr 17   Poproszono ‘Alîego ibn Abî Tâliba (radiallahu ta’ala anh) by opisał im ten świat (dunyâ). Spytał: „Chcecie długi opis, czy krótki?” „Krótki” odpowiedzieli Powiedział, „To co zostało dozwolone (halâl), z tego będziemy rozliczeni, to co zostało zakazane (harâm) to prowadzi do Ognia Piekielnego.”

٣ IHSAN | doskonałość

Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz

Imam Szams-ud-Din Ibn Muflih (zm. 763H – rahimahullah) źródło: al-Âdâb asz-Szar´iyyah, 3/464 al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh) powiedział: „Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz.” Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Nie obawiam się że dotknie was ubóstwo, ale obawiam się że będziecie ze sobą rywalizować.” (Przekazał al-Hakim (2/543) i inni. Al-Hakim… Czytaj… Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz

· Riyad-us-Salihin, ٣ IHSAN | doskonałość

Im więcej nagromadzą w tym życiu, tym więcej stracą z życia przyszłego

Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Na Allaha! Nie boję się o wasze ubóstwo” co znaczy że nie obawiał się że staniemy się biedni, ponieważ świat zostanie przed nami otwarty, „lecz boję się, że zaczniecie żyć w przepychu tak jak nacje które was poprzedziły, przez co zaczniecie rywalizować ze sobą, tak jak i oni ze sobą rywalizowali, i zniszczy to was, tak jak i ich zniszczyło.” (Sahih al-Buchari i Sahih Muslim)… Czytaj… Im więcej nagromadzą w tym życiu, tym więcej stracą z życia przyszłego

٣ IHSAN | doskonałość

Przecież bierzesz z własnej kieszeni

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 359 Im większą część życia ziemskiego człowiek nagromadzi, tym mniejszy jego poziom w życiu przyszłym. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) powiedział: „Sługa Boży nie bierze nic z tego życia, jednocześnie nie obniżając swego poziomu  u Allaha, nawet jeśli byłby szlachetnym człowiekiem.” al-Fudhayl bin ´Iyâdh… Czytaj… Przecież bierzesz z własnej kieszeni

٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza jest honorem

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm,  1/118 Sufyân ath-Thaurî (rahimahullâh) powiedział do pewnego araba: „Biada tobie! Szukaj wiedzy! Obawiam się że wiedza was opuści, i przyjdzie do innych narodów a wy będziecie poniżeni. Wiedza jest honorem w życiu doczesnym i w życiu wiecznym.”

٢ IMAN | wiara

Dwie pary oczu

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/543 Khâlid bin Ma’dân powiedział: Każda osoba ma dwie pary oczu. Jedną w głowie, którymi postrzega to co dzieje się na tym świecie, i jedną w sercu, którymi postrzega życie przyszłe. Jeśli Allâh chce dobra dla swego sługi, otwiera mu oczy jego serca, tak że… Czytaj… Dwie pary oczu

٣ IHSAN | doskonałość

Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

’Abdullah Ibn Al-Mubârak (zm. 181H – rahimahullah) źrółdo: Al-Zuhd wa Al-Raqâ`iq, tom 1, str. 156 Al-Hasan Al-Basrî (zm. 110H – rahimahullah) powiedział: Gdy człowiek poszukuje wiedzy, nie potrwa długo zanim widać ją będzie w jego pokorze, wzroku, mowie, rękoczynach, modlitwie oraz obojętności względem życia doczesnego (az-zuhd). I gdy człowiek zdobędzie część wiedzy i będzie zgodnie… Czytaj… Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

٣ IHSAN | doskonałość

Abû Al-Dardâ’ doradził mówiąc…

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, w biografii Abû Al-Dardâ’. Pewien człowiek spytał Abû Al-Dardâ’ o radę. Abû Al-Dardâ’ mu doradził mówiąc: Pamiętaj o Allahu w dobrych czasach, a On o tobie będzie wspominał w trudnych czasach. Gdy wspominasz zmarłych, myśl o sobie jakbyś był wśród nich. Jak chcesz się zająć czymś… Czytaj… Abû Al-Dardâ’ doradził mówiąc…

٣ IHSAN | doskonałość

Nie bagatelizuj trzech

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 17/251 ‘Abdullâh bin Al-Mubârak rahimahullaah powiedział: Prawdą jest, że inteligentna osoba nie bagatelizuje trzech: uczonych, władców, oraz swych braci [muzułmanów]. Ktokolwiek bagatelizuje uczonych straci życie przyszłe, ktokolwiek bagatelizuje władców straci życie ziemskie, a ktokolwiek bagatelizuje swych braci, ten straci dobry charakter i postępowanie.

٣ IHSAN | doskonałość

Życie ziemskie

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Dham Al-Dunyâ, nr 17. Przekazane zostało że ludzie poprosili Alî bin Abî Tâlib – radiallahu 'anhu – aby im opisał życie ziemskie (dunyâ). Odpowiedział: Chcecie długi opis, czy krótki? Odpowiedzieli, „Krótki.” Powiedział, „Dozwolone rzeczy (halâl), z nich będziecie rozliczeni, zakazane rzeczy (harâm) [prowadzą do] Ognia Piekielnego.