٣ IHSAN | doskonałość

Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz

Imam Szams-ud-Din Ibn Muflih
(zm. 763H – rahimahullah)
źródło: al-Âdâb asz-Szar´iyyah, 3/464

al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh) powiedział:

„Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz.”


Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział:

„Nie obawiam się że dotknie was ubóstwo, ale obawiam się że będziecie ze sobą rywalizować.”
(Przekazał al-Hakim (2/543) i inni. Al-Hakim stwierdził że przekaz ten jest autentyczny, ad-Dhahabi zgodził się z nim; al-Albani „Sahih al-Dżami’” nr 5523)

„Dwa głodne wilki puszczone wśród stada owiec mniejszą szkodę wyrządzą, niż zachłanność człowieka w gromadzeniu pieniędzy i wznoszeniu swego prestiżu.” (Przekazał at-Tirmidhi (2373), Ahmad i inni. At-Tirmidhi uznał ten przekaz za autentyczny; al-Albani „Sahih al-Dżami’” nr 5620)

„Trzy rzeczy niszczą, i trzy rzeczy ratują. Trzy które niszczą to: zachłanność której człowiek jest posłuszny, żądza za którą się podąża, oraz zarozumiałość i duma. Trzy które ratują to: Bogobojność (taqua) w ukryciu i wśród innych, umiarkowanie co do bogactwa i ubóstwa, oraz sprawiedliwość w złości i w rozkoszy.” (Przekazał al-Bazzar (80), Abu Nu’aym w Hilya (2/343), al-Bayhaqi w Shu’ab al-Iman (2/382) i inni)

I Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) miał w zwyczaju prosić Allaha:

„Allahu! Uchroń mnie od zła bycia doświadczonym (min szarri al-fitnah) przez bogactwa, i od zła bycia doświadczonym (min szarri al-fitnah) przez ubóstwo.” (Przekazał al-Buchari, 11/176; i Muslim, 2078)

„Zbliżył się Dzień Ostateczny, a ludzkość będzie coraz bardziej gonić za tym przemijającym światem, i coraz bardziej będą się oddalać od Allaha.” (Przekazał al-Hakim (4/324), uznając ten przekaz za autentyczny; Al-Albani as-Sahihah, 1510)