٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Największy Dżihad

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: ar-Raudhat-ul-Muhibbin wa Nuzhat-ul-Mushtaqin str. 367 Nigdy nie wolno polegać na swej cierpliwości, czystości i bogobojności. W ten sposób człowiek opuszcza ochronę Allaha. str. 379 Szatan wie, że jedyną drogą do człowieka jest poprzez jego żądze. Wszystko co miesza się z żądzą zostaje zepsute. Jeśli miesza się z wiedzą, to staje się… Czytaj… Największy Dżihad

٣ IHSAN | doskonałość

Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz

Imam Szams-ud-Din Ibn Muflih (zm. 763H – rahimahullah) źródło: al-Âdâb asz-Szar´iyyah, 3/464 al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh) powiedział: „Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz.” Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Nie obawiam się że dotknie was ubóstwo, ale obawiam się że będziecie ze sobą rywalizować.” (Przekazał al-Hakim (2/543) i inni. Al-Hakim… Czytaj… Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz