٣ IHSAN | doskonałość

Życie ziemskie

Ibn Abî Al-Dunyâ
źródło: Dham Al-Dunyâ, nr 17.

Przekazane zostało że ludzie poprosili Alî bin Abî Tâlib – radiallahu 'anhu – aby im opisał życie ziemskie (dunyâ). Odpowiedział:

Chcecie długi opis, czy krótki? Odpowiedzieli, „Krótki.” Powiedział, „Dozwolone rzeczy (halâl), z nich będziecie rozliczeni, zakazane rzeczy (harâm) [prowadzą do] Ognia Piekielnego.