٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Świat ten… i jego owoce

Ibn Abî Al-Dunyâ (zm. 281H – rahimahullah)‎ źródło: Dham Al-Dunyâ, nr 17   Poproszono ‘Alîego ibn Abî Tâliba (radiallahu ta’ala anh) by opisał im ten świat (dunyâ). Spytał: „Chcecie długi opis, czy krótki?” „Krótki” odpowiedzieli Powiedział, „To co zostało dozwolone (halâl), z tego będziemy rozliczeni, to co zostało zakazane (harâm) to prowadzi do Ognia Piekielnego.”

٧ FATAWA | fatwy

Dozwolone jest spożywanie mięsa…

Imam Al-Qurtubi (zm. 671H – rahimahullah) źródło: Ahkam-ul-Qur’an 6/75   al-Qasim bin Mukhaymarah powiedział: „Dozwolone jest spożywanie mięsa ubitego przez chrześcijan, nawet jeśli ubite jest w imię (kościołu) Sardżi.” Tej opinii jest także az-Zuhri, Rabi’a, asz-Sza’bi i Makhul.

١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Żadna praca nie hańbi

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (zm. 1420H – rahimahullâh) Źródło: Tamam ul-Minnah, str. 380   Bez względu na to, jak bardzo jakaś praca jest poniżająca, to i tak jest to bardziej szlachetne, niż bezrobocie i proszenie innych o pomoc.   Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zm.  329 H – raimahullah) źródlo: Szarh-us-Sunnah, nr. 121 Sposoby zarabiania… Czytaj… Żadna praca nie hańbi

١ ISLAM | praktyka

…to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî, 13/311   Wspomnienie Imienia Boga przy uboju jest warunkiem który musi być spełniony przez każdą osobę która zamierza ubić zwierzę. To dotyczy zarówno Muzułmanów, Żydów i Chrześcijan. Jeśli Żyd lub Chrześcijanin umyślnie nie wspomni imienia Boga przy uboju, bądź wspomni imię kogo innego niż… Czytaj… …to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

١ ISLAM | praktyka

Czas na zakupy!

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 4/96   Kupowanie wszystkiego czego się zapragnie prowadzi do tego, że popada się w wątpliwości gdy skończą się rzeczy dozwolone. Ostatecznie prowadzi do rzeczy zabronionych. Dlatego też 'Umar mawiał: „Czy będziesz kupował coś za każdym razem jak będziesz miał na coś ochotę?”

١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

„To jest dozwolone, a to zakazane”

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/128 Imam Malik powiedział: Muzułmanie nie mieli w zwyczaju mówić: „To jest dozwolone, a to zakazane.” W zamian mawiali, „Nienawidzimy tego.” Ibn al-’Arabi: To znaczy że tylko Allah ma prawo zezwalać i zakazywać. Nie wolno mówić o czymś że jest dozwolone lub zakazane nie mając… Czytaj… „To jest dozwolone, a to zakazane”

٣ IHSAN | doskonałość

Trzy poziomy bogobojności

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Fawâid, str. 45 Taquâh (bogobojność) ma trzy poziomy: Pierwszy: Chronić serce i inne części ciała przed grzechami i wszystkim tym co zakazane (haram). Drugi: Chronić serce i inne części ciała przed tym co niepożądane (makrûh). Trzeci: Chronić siebie samego od nadmiaru (fudûl) oraz tego co go nie dotyczy.… Czytaj… Trzy poziomy bogobojności

١ ISLAM | praktyka

Zakaz dmuchania na jedzenie

Ibn 'Abdil-Barr (zm. 462 H – rahimahullah) źródło: At-Tamhid, 1/281 Ibn 'Abbâs powiedział: „Prorok zakazał dmuchać do naczynia z wodą.” Ibn 'Abdil-Barr powiedział: „Większość uczonych mówi, że zakaz ten nie oznacza Haram, tylko że jest to kwestia etyki. Uczeni zgodni są co do tego, że jedzenie i picie na które się dmuchało jest dozwolone (halal).”

١ ISLAM | praktyka

Kilka słów na temat seksu

Szeich Muhammad Sa’id Raslan Źródło: Mu’aszarat-un-Nisa’ Im więcej miłości między małżonkami, tym większa pasja w stosunku seksualnym. Obowiązkiem jest współżyć z żoną według jej potrzeb. Nie ma tu ograniczenia czasowego. Zanim mąż zbliża się do żony, niech ją podnieci tak aby oboje byli równie podnieceni. Wtedy przyjemność będzie większa. Można trochę rozmawiać podczas seksu, szczególnie… Czytaj… Kilka słów na temat seksu

١ ISLAM | praktyka

Warunki islamskiego uboju (halal)

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî (13/311) Wymówienie Imienia Allâha przy uboju jest warunkiem każdego kto umyślnie zarzyna zwierzę. Warunek ten obowiązuje bez względu na to czy rzeźnik jest muzułmaninem, żydem czy chrześcijaninem. Jeżeli żyd lub chrześcijanin umyślnie nie wymówi Imienia Allâha (Boga), lub jeśli wymówi imię kogoś innego, to… Czytaj… Warunki islamskiego uboju (halal)