١ ISLAM | praktyka

Warunki islamskiego uboju (halal)

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
(zm. 620H – rahimahullah)
źródło: al-Mughnî (13/311)

Wymówienie Imienia Allâha przy uboju jest warunkiem każdego kto umyślnie zarzyna zwierzę. Warunek ten obowiązuje bez względu na to czy rzeźnik jest muzułmaninem, żydem czy chrześcijaninem. Jeżeli żyd lub chrześcijanin umyślnie nie wymówi Imienia Allâha (Boga), lub jeśli wymówi imię kogoś innego, to mięso to uznawane jest za zakazane (Haram). To zostało przekazane od ´Alîego, i tej opinii jest także an-Nakha´î, asz-Szâfi´î, Hammâd, Ishâq i Hanafiyyah.

´Atâ’, Mudżâhid i Makhûl powiedzieli:

„Jeżeli chrześcijanin ubija w imię Mesjasza (Jezusa), mięso to uznawane jest za dozwolone (halal). Allâh (ta´âlâ) zezwolił nam spożywać mięso przez nich ubite, i Wiedział że tak będą mówić.”

My Hanâbilah (szkoła prawna Imama Ahmad bin Hanbal), idziemy za słowami Allâha (ta´âlâ):

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ

{Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga !} (Surah Al-’An`ām, 6:121)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

{Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga} (Surah Al-Mā’idah, 5:3)

Werset en odnosi się do tych którzy dokonują uboju, i spełniają warunki tak samo jak muzułmanie.