١ ISLAM | praktyka

Islamski ubój rytualny

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: al-Minhah ar-Rabbâniyyah fî Szarh al-Arba´în an-Nawawiyyah, str. 166-167   Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) powiedział: “Gdy dokonujecie uboju, róbcie to w jak najlepszy sposób. Ostrze ma być ostre, a zwierzę wypoczęte.” Ubój może być aktem czci, zaś celem uboju jest pożywienie, bądź skrócenie cierpienia zwierzęcia (którego życia nie… Czytaj… Islamski ubój rytualny

٢ IMAN | wiara, ٣ IHSAN | doskonałość

Świat ten… i jego owoce

Ibn Abî Al-Dunyâ (zm. 281H – rahimahullah)‎ źródło: Dham Al-Dunyâ, nr 17   Poproszono ‘Alîego ibn Abî Tâliba (radiallahu ta’ala anh) by opisał im ten świat (dunyâ). Spytał: „Chcecie długi opis, czy krótki?” „Krótki” odpowiedzieli Powiedział, „To co zostało dozwolone (halâl), z tego będziemy rozliczeni, to co zostało zakazane (harâm) to prowadzi do Ognia Piekielnego.”

٧ FATAWA | fatwy

Dozwolone jest spożywanie mięsa…

Imam Al-Qurtubi (zm. 671H – rahimahullah) źródło: Ahkam-ul-Qur’an 6/75   al-Qasim bin Mukhaymarah powiedział: „Dozwolone jest spożywanie mięsa ubitego przez chrześcijan, nawet jeśli ubite jest w imię (kościołu) Sardżi.” Tej opinii jest także az-Zuhri, Rabi’a, asz-Sza’bi i Makhul.

١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Żadna praca nie hańbi

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (zm. 1420H – rahimahullâh) Źródło: Tamam ul-Minnah, str. 380   Bez względu na to, jak bardzo jakaś praca jest poniżająca, to i tak jest to bardziej szlachetne, niż bezrobocie i proszenie innych o pomoc.   Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zm.  329 H – raimahullah) źródlo: Szarh-us-Sunnah, nr. 121 Sposoby zarabiania… Czytaj… Żadna praca nie hańbi

١ ISLAM | praktyka

…to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî, 13/311   Wspomnienie Imienia Boga przy uboju jest warunkiem który musi być spełniony przez każdą osobę która zamierza ubić zwierzę. To dotyczy zarówno Muzułmanów, Żydów i Chrześcijan. Jeśli Żyd lub Chrześcijanin umyślnie nie wspomni imienia Boga przy uboju, bądź wspomni imię kogo innego niż… Czytaj… …to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga

١ ISLAM | praktyka

Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga…

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (zm 311H – rahimahullah) źródło: Ahkâm Ahl-il-Milal, 1009   Odnośnie wersetu: {Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga} (Surat Al-’An`ām, 6:121) Imam Ahmad (bin Hanbal) powiedział:   To co ofiarowane jest w Imię kogo innego niż Boga, jest tym, co oni ofiarowują dla swych kościołów oraz… Czytaj… Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga…

١ ISLAM | praktyka

Czas na zakupy!

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 4/96   Kupowanie wszystkiego czego się zapragnie prowadzi do tego, że popada się w wątpliwości gdy skończą się rzeczy dozwolone. Ostatecznie prowadzi do rzeczy zabronionych. Dlatego też 'Umar mawiał: „Czy będziesz kupował coś za każdym razem jak będziesz miał na coś ochotę?”

٧ FATAWA | fatwy

Nowoczesny ubój kurczaków… Halal?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 35 Wypowiedzieć „bismillah” jeden raz, a następnie ubić na przykład 1000 kurczaków za pomocą maszyny nie spełnia wymogów (uboju) halal.

١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

„To jest dozwolone, a to zakazane”

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/128 Imam Malik powiedział: Muzułmanie nie mieli w zwyczaju mówić: „To jest dozwolone, a to zakazane.” W zamian mawiali, „Nienawidzimy tego.” Ibn al-’Arabi: To znaczy że tylko Allah ma prawo zezwalać i zakazywać. Nie wolno mówić o czymś że jest dozwolone lub zakazane nie mając… Czytaj… „To jest dozwolone, a to zakazane”

١ ISLAM | praktyka

Warunki islamskiego uboju (halal)

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî (13/311) Wymówienie Imienia Allâha przy uboju jest warunkiem każdego kto umyślnie zarzyna zwierzę. Warunek ten obowiązuje bez względu na to czy rzeźnik jest muzułmaninem, żydem czy chrześcijaninem. Jeżeli żyd lub chrześcijanin umyślnie nie wymówi Imienia Allâha (Boga), lub jeśli wymówi imię kogoś innego, to… Czytaj… Warunki islamskiego uboju (halal)

٣ IHSAN | doskonałość

Życie ziemskie

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Dham Al-Dunyâ, nr 17. Przekazane zostało że ludzie poprosili Alî bin Abî Tâlib – radiallahu 'anhu – aby im opisał życie ziemskie (dunyâ). Odpowiedział: Chcecie długi opis, czy krótki? Odpowiedzieli, „Krótki.” Powiedział, „Dozwolone rzeczy (halâl), z nich będziecie rozliczeni, zakazane rzeczy (harâm) [prowadzą do] Ognia Piekielnego.