٧ FATAWA | fatwy

Dozwolone jest spożywanie mięsa…

Imam Al-Qurtubi
(zm. 671H – rahimahullah)
źródło: Ahkam-ul-Qur’an 6/75

 

al-Qasim bin Mukhaymarah powiedział:
„Dozwolone jest spożywanie mięsa ubitego przez chrześcijan, nawet jeśli ubite jest w imię (kościołu) Sardżi.”

Tej opinii jest także az-Zuhri, Rabi’a, asz-Sza’bi i Makhul.