٧ FATAWA | fatwy

Należy ukryć grzech cudzołóstwa

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
(zm. 1420H – rahimahullâh)
źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 301

 

Jeśli pielęgniarka zauważy że niezamężna kobieta jest w ciąży, powinna ukryć jej grzech, nie wykonując jednak aborcji.