١ ISLAM | praktyka

Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga…

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl
(zm 311H – rahimahullah)
źródło: Ahkâm Ahl-il-Milal, 1009

 

Odnośnie wersetu: {Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga} (Surat Al-’An`ām, 6:121) Imam Ahmad (bin Hanbal) powiedział:

 

To co ofiarowane jest w Imię kogo innego niż Boga, jest tym, co oni ofiarowują dla swych kościołów oraz na swe święta. Tego należy unikać.