١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Inni cię naśladują? Ich dobro lub zło jest także twoim udziałem

Hadith

 

Yahya przekazał od Malika, że słyszał jak Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział,
„Nie ma osoby która wzywa ku drodze prostej, by nie otrzymała ona takiej samej nagrody jak ci którzy za nią idą, a nie zmniejszy to ich nagrody. Nie ma też osoby, która wzywa ku zbłądzeniu, by nie otrzymała takiego samego ciężaru jak ci, a nie zmniejszy to ich ciężaru.”
Muwatta Imam Malik, księga 15, hadith 41 (eng. Ref)

 

Abu Hurayrah przekazał, że Prorok Sall allahu alayhi wa sallam powiedział:
„Ten kto wzywał (ludzi) ku drodze prostej, będzie dla niego nagroda taka jak nagroda dla tych którzy się (drogi prostej) trzymali, i nie zmniejszy to w żaden sposób ich nagród. Ten zaś kto wzywał (ludzi) ku zbłądzeniu, ten poniesie (ciężar) za te grzechy, tak jak ci którzy je popełnili, a ich grzechy nie zostaną przez to w żaden sposób zmniejszone.”
Sahih Muslim, Księga 34, Hadith, 6470