١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Inni cię naśladują? Ich dobro lub zło jest także twoim udziałem

Hadith   Yahya przekazał od Malika, że słyszał jak Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział, „Nie ma osoby która wzywa ku drodze prostej, by nie otrzymała ona takiej samej nagrody jak ci którzy za nią idą, a nie zmniejszy to ich nagrody. Nie ma też osoby, która wzywa ku zbłądzeniu, by nie otrzymała takiego… Czytaj… Inni cię naśladują? Ich dobro lub zło jest także twoim udziałem

٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Tajne spotkania

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 2/186 ´Umar bin ´Abdil-Azîz (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli znajdziesz ludzi którzy gromadzą się po kryjomu, z dala od innych ludzi, to wiedz że tworzą oni innowacje.”

٤ BID'AH | innowacje

Ahl-ul-Bid’ah uznają siebie na wzajem za niewiernych

Ibn Abul 'Izz al-Hanafî (zm. 792 H – rahimahullah) źródło: Szarh at-Tahawî, str.439 Do haniebnych aspektów ludzi innowacji (ahl ul-bida’ah) należy Takfir (uznawanie innych za niewiernych). Natomiast do chwalebnych aspektów ludzi wiedzy (ahl al-’ilm), należy to, że nie robią Takfir, tylko mówią taka czy inna osoba popełniła błąd.

٢ IMAN | wiara

Przeklinanie konkretnych osób

Imam Szams-ud-Din Ibn Muflih (zm. 763H) źródło: al-Adâb al-Shar’iyyah, 1/214, 303: Dozwolone jest przeklinanie (l’an) tych osób, co do których istnieją objawione teksty że osoby te są przeklęte (np. Abu Lahab, Faraon, Abu Dżahl), ale nie grzeszy ten który ich nie przeklina. Przeklinanie konkretnego niewiernego, lub grzesznika który nie został wymieniony po imieniu, ale istnieją… Czytaj… Przeklinanie konkretnych osób

١ ISLAM | praktyka

Salafiyyah czy sekciarstwo?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Imâm As-Sam’ânî (zm. 562H – rahimahullâh) powiedział: „As-Salafi: jest to przypisanie się do Salaf i podążanie ich drogą, w tym co zostało od nich przekazane.” (al-lnsâb, 3/273) więcej

٤ BID'AH | innowacje

Dlaczego ludzie innowacji nienawidzą ludzi sunny?

Szeich Badi-ud-Dîn Shah ar-Râszidî as-Sindhi źródło: Khutubât Râszidiyyah, str.221 Ahmad bin Sinân al-Qattân (Szeich al-Buchariego, Muslima, Nisâ’îego, Abu Dawûda, ibn Mâdżah, ibn Khuzaimah, oraz Abu Hâtim i innych) powiedział, „Każdy innowator na tym świecie nienawidzi Ahl-ul-Hadîth (ludzi narracji), ponieważ gdy człowiek wprowadza innowacje, słodkość hadisów zostaje usunięta z jego serca.”