١ ISLAM | praktyka

Salafiyyah czy sekciarstwo?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn

Imâm As-Sam’ânî (zm. 562H – rahimahullâh) powiedział:
„As-Salafi: jest to przypisanie się do Salaf i podążanie ich drogą, w tym co zostało od nich przekazane.”
(al-lnsâb, 3/273)
więcej