٣ IHSAN | doskonałość, ٤ BID'AH | innowacje

Tajne spotkania

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm, 2/186 ´Umar bin ´Abdil-Azîz (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli znajdziesz ludzi którzy gromadzą się po kryjomu, z dala od innych ludzi, to wiedz że tworzą oni innowacje.”

٤ BID'AH | innowacje

Wystarcza ci Koran?

Imâm Abû ´Abdillâh al-Hâkim źródło: Ma´rifah ´Ulûm-il-Hadîth, str. 65 Imâm Ayyûb as-Sikhtiyânî (rahimahullâh) powiedział: „Jeśli mówisz komuś o hadisie, a on ci na to mówi byś go zostawił i zamiast tego trzymał się Koranu, to wiedz że człowiek ten jest zbłąkany.”

١ ISLAM | praktyka

Skryta metodologia innowatorów

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadżmî źródło: Irszâd-us-Sârî, str. 224-225 al-Barbahârî (zm. 329H) powiedział w Szarh-us-Sunnah/147: „Jeśli zauważysz u kogoś jakąś innowację, wystrzegaj się go, ponieważ tego co jest skryte jest więcej niż tego co jest jawne.” Mamy tu ostrzeżenie przed innowatorami (Ahl-ul-Bid´ah), którzy ukrywają swe innowacje w odróżnieniu do ludzi Sunny (Ahl-us-Sunnah). Ahl-us-Sunnah trzymają się… Czytaj… Skryta metodologia innowatorów

١ ISLAM | praktyka

Salafiyyah czy sekciarstwo?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Imâm As-Sam’ânî (zm. 562H – rahimahullâh) powiedział: „As-Salafi: jest to przypisanie się do Salaf i podążanie ich drogą, w tym co zostało od nich przekazane.” (al-lnsâb, 3/273) więcej

٣ IHSAN | doskonałość

Nie bądź tym piątym

Ibn ‘Abd Al-Barr źródło: Jâmi’ Bayân Al-‘Ilm 1:142. Przekazane zostało, że Abû Al-Dardâ` powiedział: „Bądź Uczonym (’Alim), lub studentem (talib-ul-ilm), albo kimś kto kocha Uczonych, lub kimś kto naśladuje Uczonych, ale nie bądź tym piątym.” Humayd (jeden z narratorów) spytał Al-Hasan al-Basri (który przekazał to od Abû Al-Dardâ`), „Kto jest tym piątym?” Odpowiedział, „Heretyk (mubtadi’,… Czytaj… Nie bądź tym piątym

· Szyizm

Biada tym którzy nienawidzą sahabah

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî źródło: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/504), Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001 Allâh (´azza wa dżall) powiedział (co znaczy): {A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirów i ansarów,  i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra – Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego.} (Surah at-Taubah, 9:100) Allâh Wzniosły Błgosławny poinformował nas, że… Czytaj… Biada tym którzy nienawidzą sahabah