٣ IHSAN | doskonałość

Nie bądź tym piątym

Ibn ‘Abd Al-Barr
źródło: Jâmi’ Bayân Al-‘Ilm 1:142.

Przekazane zostało, że Abû Al-Dardâ` powiedział:

„Bądź Uczonym (’Alim), lub studentem (talib-ul-ilm), albo kimś kto kocha Uczonych, lub kimś kto naśladuje Uczonych, ale nie bądź tym piątym.”

Humayd (jeden z narratorów) spytał Al-Hasan al-Basri (który przekazał to od Abû Al-Dardâ`), „Kto jest tym piątym?” Odpowiedział, „Heretyk (mubtadi’, innowator).”