١ ISLAM | praktyka

Sunnah czy to co robią ludzie?


Al-Kha
tîb Al-Baghdâdî,
źródło: Al-Faqîh wa Al-Mutafaqqih nr. 384

Przekazane zostało, że Abdullâh bin Al-Hasan często siadywał z Rabî’ah. Jednego dnia omawiali różne aspekty sunny, gdy pewien człowiek ze zgromadzenia powiedział: „[ale ludzie] dziś tego nie praktykują.” ‘Abdullah powiedział, „Więc jeśli liczba ignorantów będzie tak duża, że staną się władcami i sędziami, to czy oni będą dowodem na to co jest Sunną a co nie?” Rabî’ah powiedział, „Świadczę, że są to słowa synów Proroków.”