١ ISLAM | praktyka, ٤ BID'AH | innowacje

Dlaczego zbłądzili?

Ibn ‚Abdil-Barr
źródło: Dżami’ Bayan-il-‚Ilm 3/369

Nikt z Ahl-ul-Bid’ah (innowatorów) nie tłumaczy Koranu za pomocą Sunny. Dlatego też zbłądzili, prowadząc innych na manowce.