٣ IHSAN | doskonałość

Trzy poziomy bogobojności

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Fawâid, str. 45

Taquâh (bogobojność) ma trzy poziomy:

Pierwszy: Chronić serce i inne części ciała przed grzechami i wszystkim tym co zakazane (haram).

Drugi: Chronić serce i inne części ciała przed tym co niepożądane (makrûh).

Trzeci: Chronić siebie samego od nadmiaru (fudûl) oraz tego co go nie dotyczy.

Pierwsze daje słudze życie, drugie daje mu zdrowie i siłę, a trzecie pozwala mu uzyskać szczęście, zadowolenie i światłość.