· Prorok Muhammad

Allah stworzył Adama ze względu na Muhammada?

Imam adh-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
Źródło: Talkhis-ul-Mustardak, 2/615

Imam adh-Dhahabi powiedział, że poniższy hadis jest zmyślony (Maudū):
„[Allah powiedział] Adam! Gdyby nie ze względu na Muhammada, to bym ciebie nie Stworzył.”