١ ISLAM | praktyka

Szari’ah nie wymaga ulepszeń

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-A’lam, 4/377 Ten kto twierdzi że Szari’ah Proroka Muhammada wymaga czegokolwiek z zewnątrz by ją wypełnić, to tak jak ten kto twierdzi że potrzebni są inni Prorocy po nim (sall allahu alayhi wa sallam).

٢ IMAN | wiara

Nie ma wstawiennictwa bez zgody Allaha

Autor: Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (zm. 744 – rahimahullah) źróło: as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, str. 38-39 Zbłąkanym innowatorem jest ten kto przeczy mediacji naszego Proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) za grzesznych muzułmanów. Czynią to charydżyci i mutazylici. Ten zaś, kto twierdzi że stworzenie Allaha wstawia się u Niego bez Jego… Czytaj… Nie ma wstawiennictwa bez zgody Allaha

٢ IMAN | wiara

Warunkowa miłość względem Ahl-ul-Bayt

Imam Ad-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/486. Przekazane zostało że Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn ‘Alî bin Abî Tâlib – niech Allâh będzie dla niego miłosierny – powiedział do pewnego Rafidi: Kochaj nas, lecz jeśli będziemy nieposłuszni względem Allâha, to nienawidź nas; ponieważ gdyby Allâh miał dać komukolwiek korzyść z powodu pokrewieństwa z Wysłannikiem Allâha (sall… Czytaj… Warunkowa miłość względem Ahl-ul-Bayt

٣ IHSAN | doskonałość

Sall allahu 'alayhi wa sallam | صلى الله عليه وسلم

Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî źródło: Szaraf Ashâb-il-Hadîth, str. 60 Imâm Muhammad bin Abî Sulaymân (rahimahullâh) powiedział: „Przyśnił mi się mój ojciec i we śnie powiedziałem do niego: „Ojcze, jak Allâh cię osądził?” Odpowiedział: „Wybaczył mi.” Spytałem się: „Na jakiej podstawie?” Odpowiedział: „Ponieważ zawsze pisałem „sallâ Allâhu `alayhi ła sallam” dla Proroka przy każdym hadisie.”” I jest… Czytaj… Sall allahu 'alayhi wa sallam | صلى الله عليه وسلم