٢ IMAN | wiara

Warunkowa miłość względem Ahl-ul-Bayt

Imam Ad-Dhahabî
źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/486.

Przekazane zostało że Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn ‘Alî bin Abî Tâlib – niech Allâh będzie dla niego miłosierny – powiedział do pewnego Rafidi:
Kochaj nas, lecz jeśli będziemy nieposłuszni względem Allâha, to nienawidź nas; ponieważ gdyby Allâh miał dać komukolwiek korzyść z powodu pokrewieństwa z Wysłannikiem Allâha (sall allahu alayhi wa sallam) bez względu na posłuszeństwo [do Allâha], to dałby korzyść Matce i Ojcu [Proroka].