٥ ​​​SIRAH | historia

„Złoty” Imam ad-Dhahabi

Dr. Muhammad at-Tamimi
źródło: al-Arsh, 1/317

Muhammad ibn Ahmad ibn `Uthman ibn Qaymaz ibn `Abd Allah, Shams al-Din Abu `Abd Allah al-Turkmani al-Diyarbakri al-Fariqi al-Dimashqi al-Dhahabi al-Shafi`i, znany jako Imam ad-Dhahabi (złoty). Otrzymał swe przezwisko ze względu na ojca który był złotnikiem. Jego pradziadek Qaymaz at-Turkmani, pochodził z Turkmenistanu.

Urodził się w Damaszku, w 673H, gdzie mieszkał z rodziną od kąd jego dziadek 'Uthman tam wyemigrował. Zaczął studiować Hadith mając 18 lat.

Stracił wzrok na dwa lata przed śmiercią. Zostawił po sobie trókę dzieci, najtarszą córkę Amat al-`Aziz oraz dwóch synów `Abd Allah i Abu Hurayra `Abd al-Rahman. Był uczonym Madhabu asz-Szafi’i, zmarł w 748 roku Hidżry.

Imam ad-Dhahabi był autorem blisko stu książek, między innymi:

  • Tarikh al-Islam al-kabir (Główna Historia Islamu), 36 tomów. Jest to największa encyklopedia biograficzna w Islamie. Abu Hyrayrah ibn ad-Dahabi przekazał ją Ibn Hadżar al-Asqalani.
  • Siyar a`lam al-nubala (Życie Szlachetnych osób), 23 tomy, historia biograficzna.
  • Mukhtasar Sunan al-Bayhaqi, skrócona wersja kolekcji hadisów Sunan Imama al-Bayhaqi
  • Mukhtasar al-Mustadrak li al-Hakim, skrócona wersja kolekcji hadisó Hakima Al-Mustadrak alaa al-Sahihain.
  • Al-Amsar Dhawat al-Athar (historyczne miasta)
  • Al-Tajrid fi Asma’ al-Sahaba (słownik biograficzny Sahabów).
  • Al-Mu`in fi Tabaqat al-Muhaddithin, (biografia uczonych Hadisów).
  • Tabaqat al-Qurra (biografia uczonych Qur’anu).