Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

„Ja jestem miastem wiedzy, a ‚Ali jest jego bramą.”

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/63   Hadith o treści: „Ja jestem miastem wiedzy, a ‚Ali jest jego bramą.” jest fałszywy. Prorok sall allahu alayhi wa sallam jest miastem wiedzy, a jego bramy to jego Towarzysze.

Tagi: , , , ,

Mój brat jest mym wrogiem, ponieważ ze mną się nie zgadza…

Szeich `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz (zm. 1420H – rahimahullaah) źródlo: Madżmu‘ul Fatawa wal-Maqalatul Mutanwwi’ah, 1/346 W religii Allaha nakazane jest, byśmy sprawiedliwie sądzili we wszystkich kwestiach. Al-Wala’ (miłość, lojalność) nie zależy od tego czy ktoś inny z tobą się zgadza, al-’Adaa (wrogość) nie wynika z tego że ktoś z tobą się nie zgadza. To [...]

Tagi: , , , , ,

Fundamenty Sunny: Najlepsi muzułmanie (część 12)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H) Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english) 38. Najlepsi z tej wspólnoty (ummah) po Proroku (sall allahu alayhi wa sallam) to Abu Bakr as-Siddiq, następnie ‚Umar ibn al-Khattab, następnie ‚Uthman bin Afffân. 39. Dajemy pierwszeństwo tym trzem, tak jak Towarzysze Wysłannika dali im pierwszeństwo. Nigdy nie różnili [...]

Tagi: , , , , , , , , ,

Szukanie błogosławieństwa u bogobojnych ludzi

Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl asz-Szeich źródło: Fath-ul-Madżîd, str. 121 Istnieje kilka powodów ku temu, że zakazane jest szukać błogosławieństwa (tabarruk) poprzez pozostałości ludzi bogobojnych – jak twierdzą niektórzy ludzie późniejszych generacji. Jednym z nich jest to, że towarzysze Proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)  nie szukali błogosławieństwa u nikogo innego niż u Proroka. Bez [...]

Tagi: , , ,

Najsłodsza mowa…

Imam Abu Bakr Ahmad ibn Husayn Al-Bayhaqi (zm. 458 H – rahimahullah) źródło: Shu’ab Al-îmân, 2/299 Przekazane zostało że syn Al-Fudayla bin ‘Ayyâda powiedział do swego ojca: Ojcze! Jakże słodka (piękna) jest mowa Sahabów (towarzysze wysłannika Allaha)! [Al-Fudayl] powiedział, „Synu, czy wiesz dlaczego była tak słodka?” Odpowiedział, „Nie ojcze, nie wiem.” Powiedział, „Ponieważ szukali [upodobania] Allâha [...]

Tagi: , , ,

Biznesmen czy ascetyk?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 2/387 Wśród sahabów (towarzyszy Proroka – sall allahu alayhi wa sallam) byli ci którzy zajmowali się handlem, byli bogaci i ci którzy byli rolnikami. Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) był z nich zadowolony. Wśród sahabów byli też tacy którzy przesiadywali w meczetach i oddawali [...]

Tagi: , , ,

Kto to jest Sahabi?

Ibn Hadżar al-Asqalani (zm. 852H – rahimahullâh) źródło: al-Isâbah fi tamyiz as-Sahaba, 1/7 Sahabi: ten który spotkał Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam), wierzył w niego i zmarł jako Muzułmanin. Do nich należą ci którzy spędzili z nim (sal allahu `alejhi ła sallam) dużo, i ci którzy spędzili z nim mało czasu, ci którzy od [...]

Tagi: ,

Filozofia: fałsz który prowadzi do fałszu

Abul-Fadl Al-Muqri`Al-Râzî źródło: Ahâdîth fî Dham Al-Kalâm ła Ahlihî, str. 96 Abd Al-Rahmân bin Mahdî przekazał: Przyszedłem do Mâlika bin Anas, gdy pewien mężczyzna pytał go o Koran. [Imâm Mâlik] powiedział, „Być może jesteś przyjacielem Amra bin ‘Ubayd. Niech klątwa Allâha na niego padnie. To on wprowadził innowację filozofii (Kalâm). Jeśli filozofa (Kalâm) byłaby wiedzą, [...]

Tagi: , , , , , ,

Heretykiem jest ten który nie docenia sahabah

Ibn Abî Zamanîn źródło: Usûl Al-Sunnah, nr 189 Przekazane zostało że Ayyûb Al-Sakhtiyânî* powiedział: Ktokolwiek kocha Abû Bakra popiera religię, ktokolwiek kocha ‘Umara uprzątnął drogę, ktokolwiek kocha ‘Uthmâna został oświetlony światłem Allâha, i ktokolwiek kocha ‘Alîego uchwycił za najpewniejszy uchwyt. Ktokolwiek dobrze mówi o towarzyszach Wysłannika Allâha (sall allahu alayhi wa sallam), ten wolny jest [...]

Tagi: , , , , , , , ,

Wojny między Ali i Mu’awiyah

Ibn Taimiyyah źródło: al-Minhaj, 6/236 Ibn Sirin powiedział: Gdy wojny między Alim i Mu’awiyą miały miejsce, żyło około 10.000 sahabów. Nawet 30 z nich nie brało udziału w tych bitwach.

Tagi: , , ,

„Złoty” Imam ad-Dhahabi

Dr. Muhammad at-Tamimi źródło: al-Arsh, 1/317 Muhammad ibn Ahmad ibn `Uthman ibn Qaymaz ibn `Abd Allah, Shams al-Din Abu `Abd Allah al-Turkmani al-Diyarbakri al-Fariqi al-Dimashqi al-Dhahabi al-Shafi`i, znany jako Imam ad-Dhahabi (złoty). Otrzymał swe przezwisko ze względu na ojca który był złotnikiem. Jego pradziadek Qaymaz at-Turkmani, pochodził z Turkmenistanu. Urodził się w Damaszku, w 673H, [...]

Tagi: , , , ,

Biada tym którzy nienawidzą sahabah

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî źródło: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/504), Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001 Allâh (´azza wa dżall) powiedział (co znaczy): {A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród muhadżirów i ansarów,  i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra - Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego.} (Surah at-Taubah, 9:100) Allâh Wzniosły Błgosławny poinformował nas, że [...]

Tagi: , , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale